การเกิดขึ้นของระบบ Internet

ระบบ Internet

ระบบ Internet การเกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตหลายคนอาจจะไม่ได้มีการคิดถึงในเรื่องนี้สักเท่าไหร่ เพราะจำความได้นั้นตั้งแต่เกิดมาก็มีอินเอต์เน็ตให้ใช้แล้ว โดยเฉพาะวัยรุ่น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของคอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรือสมาร์ทโฟนและสำหรับคนที่มีอายุมากขึ้นมาอีกนิดนึงหรือช่วงก่อนยุค 90 นั้น

ต้องเคยผ่านโลกที่ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ยุคก่อนที่จะมีการเข้าสูงการปฏิวัติโลกดิจิตอลซึ่งในยุคนั้นมีการติดต่อกันโดยผ่านโทรศัพท์บ้านที่เป็นแบบหมุน การติดต่อสื่อสารกันโดยโทรเลข การส่งจดหมาย เป็นหลัก แล้วอินเตอร์เน็ตนั้นกำเนิดและเกิดขึ้นได้อย่างไร

อินเตอร์เน็ตนั้นเป็นเครือข่ายที่สร้างขึ้นมาเพื่การติดต่อสื่อสารนั่นเอง ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงยุคของสงครามเย็นในยุคที่มีการแบ่งแยกโลกด้วยอุดมการณ์ทางการปกครองนั่นเองและก็เกิดการต่อสู้กันในด้านต่างๆรวมถึงการแข่งขันด้านอวกาศด้วยเพราะเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันในสงครามเย็นด้วยทำให้สหรับนั้นมีการตั้งศูนย์และทีมวิจัยขึ้นที่มีชื่อว่า ARPA ที่เป็นหน่วยงานทำการวิจัยและทดลองเครือเครือคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ

เพื่อให้ศักยภาพทางการทหารของอเมริกานั้นกลับมาเป็นที่สุดอีกครั้งนั่นเองและอเมริกาก็มีความกังวลด้วยว่าอาจจะโดนสหภาพโซเวียตนั้นโจมตีด้วยการวางระเบิดและอาจจะทำให้การติดต่อสื่อสารภายในประเทศนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อกันไม่ได้ ทำให้ต้องมีการระบบสื่อสารเพื่อตืดต่อในกรณีพิเศษขึ้นที่มีการป้องกันพิเศษ และทำให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยขึ้นแต่ศูนย์วิจัยต่างๆในแต่ละเมืองนั้นซึ่งอยู่ห่างไกลกันทำให้ต้องมีการสร้างระบบหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้ศูนย์วิจัยนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยง่าย

ในปี 1966 นั้นก็ได้ถือกำเนิด ARPANET ขึ้นเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อและติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับสถาบันทดลองนั่นเอง และในปี1969 มรการส่งข้แความแรกโดยผ่านเครือข่าย ARPANETขึ้นโดยการส่งข้อมูลระหว่างสองสถาบันที่ทำการวิจัยแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในครั้งแรกนั้น และในปี 1970

ก็ได้มีการเผยแพร่โปรแกรมที่สำหรับคงบคุมเครือข่ายส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านเครือข่ายในการติดต่อสื่อสารและมีการจัดตั้งการเชื่อมต่อและมีการขยายการเชื่อมต่อมาเรื่อยๆแต่ในยุคนั้นการใช้เครือข่ายเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะภาษาที่ใช้ในแม่ข่ายนั้นเป็นภาษาที่ต่างกันทำให้ไม่สามารถที่สื่อสารกันได้

ARPANET จึงหาทางแก้ปัญหาเพื่อหึคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นสามารถที่จะสื่อสารกันได้จึงมีการระดมความคิดจากหลายสถาบันและมีการก่อตั้ง Network Working Group ขึ้นมาและในปี1971 ได้มีการส่ง E-Mail ระหว่างผู้ใช้งานและผู้ใช้งานด้วยกันได้สำเร็จและเกิดการติดต่อสื่อสารด้วยการส่ง E-Mail ในเครือข่ายมากขึ้นและในส่วนต่างๆของโลกก็ได้มีการพัฒนาเครือข่ายต่างๆของตัวเองขึ้นมาด้วย

แต่ก็ยังมีปัญหาในด้านของภาษาอยู่ดีทำให้มีการนำ TCP/IP ทำหน้าที่ในการแนะนำคอมพิวเตอรืในระยะไกลให้รู้จักกันหรือมีการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์นั่นเองและทำให้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมในการรับส่งข้อมูลมากขึ้นจนถึงปัจจุบันและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นก็ยังคงมีการพัฒนาเพื่อให้การใช้งานนั้นเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงไก่ชนไทย

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Stay in Touch

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Elementor