คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

A:หรือไดรฟ์ A

ในระบบปฏิบัติการ ดอส วินโดวส์ รวมถึงโอเอส/ทูจะใช้อ้างถึงช่องใส่ฟลอบปีดิสก์ช่องแรก ส่วนช่องที่ 2 จะเป็น B:และสำหรับฮาร์ดดิสก์ตัวแรกนั้นจะเป็น C: ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องจะไปค้นหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการจาก A: หากไม่พบก็จะไปที่ C:แต่ผู้ใช้งานก็สามารถไปกำหนดค่าเอาไว้ก่อนได้ โดยเข้าไปแก้ไขค่าใน ROM-BIOS

AAC ย่อมาจาก Advanced Audio Coding

เทคโนโลยีมาตรฐานที่ใช้ในการบีบอัดเสียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน MPEG-2และ MPEG-4 ซึ่งการบีบอัดในรูปแบบนี้จะมีคุณภาพเสียงที่ดีกว่า MP3 ไฟล์ ACCยังเป็นรูปแบบเสียงมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ iPhone, iPod, Nintendo DSi,iTunes, PlayStation 3 และ DivX Plus Web Player Abbreviation คำย่อที่นิยมใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้การติดต่อผ่านทางอีเมล์มีความรวบรัดและสนุกสนานมากขึ้นตัวอย่างเช่น BRB ใสจาก Be Right Back หมายถึง เดี๋ยวมา, CU มาจาก see you
หมายถึง ล่าก่อน เป็นต้น

ABC

ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer เครื่องคอมพิวเตอร์อตานาซอฟฟ์-เบอร์รี่เป็นเครื่องคำนวณดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2480 (หรือ ค.ศ.1937) สร้างขึ้นโดยศาสตราจารย์ JohnAtanasoff และนักศึกษชื่อ Clifford Berry ที่มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต

abend

ย่อมาจาก abnormal end, การหยุดการทำงานในแบบที่ผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเครื่องยังไม่ได้รับคำสั่งให้หยุดการทำงาน อาจเกิดมาจากคำสั่งที่เครื่องไม่รู้จักบางครั้งอาจถึงขั้นต้องบูตเครื่องใหม่

ablative WORM

เทคโนโลยีออปติคัลดิสก์ที่สร้างบิตขึ้นมาเพื่อบันทึกข้อมูลในแบบถาวรและข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขได้abortยกเลิก, สั่งยกเลิกการทำงานของฟังก์ชั่น หรือแอปพลิเคชั่น
เนื่องมาจากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น โปรแกรมที่ทำงานไปเรื่อยๆจนควบคุมไม่ได้ วิธีทำให้หยุด กดปุ่ม Esc, กดปุ่ม Ctrl-C หรือกดปุ่ม Break เป็นต้น

Abort, Retry, Fail, Ignore?

ข้อความแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นบนดอส ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ เช่นช่องใส่ฟลอบปีดิสก์ ข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่พบเห็นกันบ่อยๆและก่อนที่จะแก้ไขความผิดปกตินี้ต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมข้อความนี้จึงปรากฏออกมาสาเหตุอาจเกิดจากไม่ได้ปิดช่องใส่ดิสก์ ไม่มีดิสก์อยู่ในช่องหรือยังไม่ได้ฟอร์แมตดิสก์