Month: พฤศจิกายน 2019

ง่ายนิดเดียว  

Microsoft Word ง่ายนิดเดียว   

  ง่ายนิดเดียว   สำหรับสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงา…

Read the full article

คอมพิวเตอร์มีหน้าที่อะไร

คอมพิวเตอร์มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง

คอมพิวเตอร์มีหน้าที่อะไร ขั้นตอนการตรวจเช็ก และแก้ปัญหา…

Read the full article

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ A:หรือไดรฟ์ A เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์…

Read the full article