ผลพวงของแฟชั่นอย่างรวดเร็ว

เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างไร แน่นอว่ามักสร้างปัญหาอยู่เสมอ แต่ด้วยความไวของแฟชั่นและโลกในปัจจุบันที่ผู้คนนั้นต่างให้ความสนใจในด้านวงการแฟชั่นมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ อย่างไรก็ตามก็มีดารหาข้อที่จะแก้ไขอยู่เสมอ

ผลพวงของแฟชั่นอย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ ปี ผู้คนในสหรัฐอเมริกาทิ้งสิ่งทอที่ใช้แล้วมากกว่า 3.4 หมื่นล้านปอนด์ แบ่งตามจำนวนประชากร

นั่นคือขยะสิ่งทอมากกว่า 100 ปอนด์ต่อคนในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การเกิดขยะจากสิ่งทอไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเท่าเทียมกัน คนที่มีรายได้สูงสร้างขยะเสื้อผ้าโดยเฉลี่ยมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยถึง 76%

เมื่อสิ่งทอถูกทิ้ง 66% ของสิ่งทอเหล่านี้จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพวกมันจะย่อยสลายอย่างรวดเร็ว และบางส่วนใช้เวลาหลายร้อยปี ในขณะที่หลุมฝังกลบในสหรัฐอเมริกาได้รับการออกแบบตามทฤษฎีเพื่อดักจับและบรรจุก๊าซจากหลุมฝังกลบและน้ำเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการย่อยสลาย ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้กับพื้นที่ฝังกลบได้รายงานปัญหาสุขภาพมากมาย หลุมฝังกลบยังตั้งอยู่ไม่เท่าเทียมกัน หลุมฝังกลบมีแนวโน้มที่จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีผู้อยู่อาศัย BIPOC สูงกว่า 2.8 เท่า

ท้ายที่สุดแล้ว มีเพียง 15% ของสิ่งทอที่ใช้แล้วเท่านั้นที่ถูก ‘รีไซเคิล’ ตามทฤษฎี และในจำนวนนี้ มากถึงครึ่งหนึ่งถูกส่งไปต่างประเทศไปยังประเทศอื่น ๆ

โดยส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของโลกที่พวกเขาฝังกลบที่นั่น ประเทศเหล่านี้มักมีระบบกำจัดของเสียจากเทศบาลที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่า ซึ่งหมายความว่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพของสิ่งทอที่เน่าเปื่อยจะมากกว่าในประเทศสหรัฐอเมริกามาก การบริจาคเสื้อผ้าให้กับองค์กรต่างๆ เช่น Salvation Army, Goodwill หรือ Planet Aid

เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่น แต่โดยทั่วไปจะไม่เป็นเช่นนั้น จำนวนเสื้อผ้าที่ใช้แล้วที่  สมัคร Gclub   ร้านเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาได้รับเกินจำนวนที่พวกเขาสามารถขายได้ที่นี่อย่างมาก ดังนั้นทางออกของพวกเขาคือจัดส่งเสื้อผ้าส่วนเกินไปต่างประเทศ

แต่ระบบการจัดส่งเสื้อผ้าใช้แล้วที่ไม่ต้องการไปยังประเทศอื่นๆ นี้ขึ้นอยู่กับข้อสันนิษฐานหลัก นั่นคือ ประเทศเหล่านี้ ‘ต้องการ’ มากขึ้นเรื่อยๆ นั่นไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้น รวันดา เคนยา แทนซาเนีย ยูกันดา และบุรุนดี ต่างห้ามหรือพยายามห้ามนำเข้าเสื้อผ้าใช้แล้ว ในขณะที่ปัญหาของการขนส่งเสื้อผ้าไปต่างประเทศ

มักทำให้เกิดการถกเถียงแบบแบ่งขั้วระหว่างผู้ที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้ที่เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อประเทศที่ได้รับ ท้ายที่สุดแล้ว ประเด็นที่แท้จริงกลับไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ว่า มีการจัดส่งเสื้อผ้าไปต่างประเทศ แต่ปริมาณเสื้อผ้าที่จัดส่งมากเกินไปและคุณภาพของสิ่งทอที่ส่งไปก็ต่ำเกินไปก็ตาม

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Stay in Touch

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Elementor