Tag: ความรู้ทั่วไป

คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์

กว่าจะมารวมตัวกันเป็นคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ ระบบภายในของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง คอมพิวเตอร์ เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักเจ้าอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานของเราให้ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่าหลายคนคงมองเห็นตัวอุปกรณ์แบบผ่านว่ามีหน้าตาและลักษณะอย่างไร แต่อาจมีใครอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มีชิ้นส่วนที่ประกอบด้วยอะไรบ้างในการที่จะทำงานมันทำงานได้   ชิ้นส่วนแรกที่เราเห็นเลยคือ จอภาพ หรือ Monitor ซึ่งถือว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพราะหากไม่มีจอภาพเราก็จะไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เลย เราจะเห็นการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ผ่านจากจอภาพ ว่าสิ่งที่เราสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานนั้น อยู

อ่านต่อ »

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Share this post with your friends

Stay in Touch

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Elementor