ฟังก์ชั่นที่น่าสนใจในการเขียนโปรแกรม PHP

การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยภาษา PHP มีฟังก์ชั่นที่ช่วยพัฒนาให้การทำงานง่ายขึ้น สะดวกสบายขึ้นมากมาย ซึ่งเราควรรู้ไว้เอาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็ปไซต์ ซึ่งที่น่าสนใจมีมากมายหลายๆฟังก์ชั่น ดังนี้

ฟังก์ชั่นในการเรียงลำดับข้อมูลในอาร์เรย์

sort(array) เป็นการเรียงลำดับข้อมูลที่ง่ายที่สุด แต่ว่าอาจจะเจอปัญหาได้ในบางครั้ง เพราะตัวโปรแกรมนั้นจะพิจารณาจากค่า ASCII  หรือ แอสกี ของตัวอักษร (**ASCII คือรหัสมาตรฐานที่มาจากอเมริกาในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นรหัสที่เอาไว้แทนอักขระในแต่ละตัว ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า ANSI โดยจะมี 33 ตัวที่ไม่แสดงผล และ 95 ตัวที่แสดงผลได้ เช่น 0100 0001 (ฐานสอง) = 65 (ฐานสิบ) = 41 (ฐานสิบหก) = A ที่เป็นอักขระหรืออักษรนี่เอง)  ซึ่งการ sort(array) เมื่ออ้างอิงจาก ASCII แล้วนั้น ทำให้ “B”, “Z” ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จะมาก่อน “a” ตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งทำให้การทำงานจริง อาจจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนและรู้สึกขัดแย้งกับความเป็นจริงได้

natcasesort(array) หรือ natural case sort เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยแก้ปัญหาในฟังก์ชั่นแรก เพราะจะทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดในการเรียงลำดับข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบสตริง ช่วยแก้ปัญหาเรื่องตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ได้เป็นอย่างดี และยังสามารถจัดเรียงตัวเลขที่มีการเก็บข้อมูลรวมด้วยกับกับสตริงได้อีกด้วย

ksort(array) ใช้ในการเรียงลำดับเช่นกัน แต่ว่าใช้เรียงลำดับตามค่า “key” ของอาร์เรย์

เราลองมาดู workshop ตัวอย่างในเรื่องนี้กันดูครับ

function print_array($arr) {

for($i=0;$i < count($arr);$i++){

echo $arr[$i]. ” “;

}

}

$a1 = array(“IMG0”, “img12”, “img10”, “img2”, “img1”, “IMG3”);

$a2 = $a1;

echo print_array($a1); // ผลลัพธ์คือ IMG0 img12 img10 img2 img1 IMG3

echo sort($a1); print_array($a1); //ผลลัพธ์ คือ IMG0 IMG3 img1 img10 img12 img2

echo natcasesort($a2); print_array($a2); IMG0 img12 img10 img2 img1 IMG3

array_sum(array) เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหาผลรวมของสมาชิกในอาร์เรย์ โดยหากมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขหน้าสตริง ตัวเลขนั้นๆก็จะถูกนำมารวมด้วย ดังนี้

$a = array(1,2,”3″,”4WD”,”hi5″);

$sum = array_sum($a); // ผลลัพธ์คือ $sum = 1+2+”3″+”4″ = 10

array_combine(array_key, array_value) เป็นการรวม 2 อาร์เรย์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้อาร์เรย์แบบ Key/Value ออกมาก โดยอาร์เรย์คือ Key อาร์เรย์ที่อสองจะเป็น Value

$keys = array(“Sun”, “Mon”);

$values = array(“อาทิตย์”, “จันทร์”);

$a3 = array_combine($keys, $values);

//$a3 = array(‘sun’ =>”อาทติย์”, ‘Mon’ => “จันทร์”);

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  คาสิโนออนไลน์ฝากไม่มีขั้นต่ำ