ระวัง! โดนหลอกจากการลงทะเบียนรับสิทธิ

ในขณะนี้ที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 มีผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพต่าง ๆอาจมีรายได้ที่น้อยลง หรือไม่ได้รับรายได้เลย หลังจากมีมาตรการในการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ขึ้นมา จำเป็นที่จะต้องมีการปิดบางพื้นที่ และบางสถานที่ กำหนดเวลาในการเดินทางเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ลดลง

ทั้งนี้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบนั้นก็มีความกังวลในด้านการเงินเมื่อได้รับผลกระทบในการประกอบอาชีพต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้มีการช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้โดยมีการให้ลงทะเบียน กรอกข้อมูลต่าง ๆเพื่อรับสิทธิที่จะได้รับเงินจำนวนหนึ่งในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งก็มีผู้คนมาเข้ารับสิทธิ ลงทะเบียนกันเป็นจำนวนมาก

แต่ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของมิจฉาชีพที่ทำการหลอกลวงผู้ที่มาลงทะเบียน โดยการสร้างหน้าเว็บไซต์ในการลงทะเบียนปลอมขึ้นมา ที่มีหน้าตาของเว็บไซต์คล้ายกันกับของรัฐบาล โดยแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียว เมื่อมีผู้คนหลงเชื่อ และได้ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆลงไปในเว็บไซต์ปลอมนั้น ก็จะทำให้มิจฉาชีพได้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นความลับไปอย่างง่ายดาย และนำไปใช้ประโยชน์ในด้านที่ไม่ดี

นอกจากการสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นมา ซึ่งมีหน้าตาคล้ายกันกับเว็บไซต์ของรัฐบาลแล้ว ยังมีการส่งข้อความมาทางเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือทาง Email ต่าง ๆอีกมากมาย โดยอ้างว่าคุณเป็นผู้ที่ได้สิทธิหรือได้รับเงินจากการช่วยเหลือของรัฐบาลเพียงแค่คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนหรืออาจเป็นการ Click Link บางอย่างเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการลงทะเบียน

แต่หากเรามีการให้ข้อมูลหรือ Click Link ต่าง ๆเข้าไป ก็จะเป็นการให้ข้อมูลกับมิจฉาชีพไป และอาจเป็นการ Click Link เพื่อทำการยินยอมอะไรบางอย่าง ซึ่งไม่เป็นผลดีกับคุณแน่ ๆ และในบางครั้งอาจมาในรูปแบบของการโทรศัพท์มาเพื่อขอข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆโดยอ้างว่าเป็นหน่วยงานของทางรัฐบาล ทั้งนี้เราจึงไม่ควรที่จะหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ

ควรที่จะตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าข้อความหรือบุคคลที่ส่งข้อความหรือโทรศัพท์มานั้นใช่หน่วยงานจากรัฐบาลจริงหรือไม่

เนื่องจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจึงไม่สามารถตั้งตัวได้ทัน และเว็บไซต์ในการลงทะเบียนรับสิทธิของรัฐบาลนั้นก็เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนจึงอาจตรวจสอบได้ยากว่าเว็บไซต์ใดเป็นของจริง ดังนั้นในการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายในการช่วยเหลือต่าง ๆของทางรัฐบาล

ควรที่จะติดตามกับสื่อหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่จ้องจะฉวยโอกาสจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  SaGaming สมัครขั้นต่ำเท่าไหร่