Month: มิถุนายน 2020

การรับส่งข้อมูล

การรับส่งข้อมูลภายในองค์กร 

การรับส่งข้อมูล ธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติมีข้อมู…

Read the full article

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์  การทำงานแบบ 2 โห…

Read the full article

ศักยภาพในการทำงาน

การปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

ศักยภาพในการทำงาน Work-potentialการทำงานในยุคปัจจุบันผู…

Read the full article

ควบคุมการตลาด

การใช้เทคโนโลยีควบคุมการตลาดและฐานลูกค้า 

ควบคุมการตลาด จำนวนผู้ใช้งานใน Social Media ณปัจจุบันที…

Read the full article